Outstanding Precast

Outstanding Precast

In deze categorie beoordeelt de jury elk jaar een bijzonder aspect.  In 2022 richt de categorie Outstanding Precast zich op het aspect “dienst aan de samenleving”.

Met “dienst aan de samenleving” bedoelen wij dat het project uitblinkt op het vlak van het verhogen van de levenskwaliteit, het verbeteren van het algemeen welzijn en welbevinden van (een deel van) de bevolking, het bereiken van maatschappelijke doelstellingen, het aangaan van hedendaagse uitdagingen of het bevorderen van het beter samen leven. Het project kan zowel een privaat als een publiek karakter hebben. 

De jury zal hierop letten:

In hoeverre verleent het project een dienst aan de samenleving? Op welk vlak onderscheidt dit project zich van alle andere projecten en hoe draagt het bij tot een betere samenleving. In welke mate dragen geprefabriceerde betonnen elementen bij tot deze dienstverlening en tot het bereiken van de doelstellingen van de bouwpartners?  Wordt er bewust voor prefab beton gekozen om de levenskwaliteit of het algemeen welzijn te bevorderen? Hoe uit dit zich? Is het project buitengewoon? Kan de prefab betonsector het project “gebruiken” om het haar maatschappelijke relevantie te onderlijnen?

Palmares

JaarWinnaar
2021Kantoorgebouw – Kortrijk
2019Möbius Tower – Brussel
2018Le Globe – Knokke
2017Skywalk & Inkomgebouw Zoo Antwerpen
2016Studentenresidentie Rega – KU Leuven
2015Poteau S+ pour ligne de l’Est
2014Coupole de l’ambassade du Qatar
2013‘Ieder zijn huis’ – Evere
2012Smets Premier Store Brussels – Brussel