Precast in Structures

Precast in Structures

De categorie Precast in Structures omvat bovengrondse bouwprojecten die niet onder Precast in Buildings vallen. Het kan gaan over: een stadium, een brug, een watertoren, masten, een radartoren, elektrische cabines of een ander bouwwerk of gebouw waarvan de conceptuele en functionele aspecten dominerend zijn.

Het gaat over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking komen. Het bouwwerk moet uitgevoerd zijn met prefab betonelementen.

De jury zal hierop letten:

Biedt het project een toegevoegde waarde aan de gebruikers? Dit kan zowel op esthetisch, functioneel als technisch vlak. Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? Bijvoorbeeld werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer geworden door het gebruik?

Palmares

JaarWinnaar
2021Oosterweelverbinding – Antwerpen
2019Ilot C – Luxemburg
2018Stationsparking – Mechelen
2017Clinique Mont-Legia Ans