Precast in Buildings

De categorie Precast in Buildings omvat gebouwen in en met prefab beton. De volgende criteria worden gehanteerd

Het gebouw moet uit prefab beton opgetrokken zijn: een groot deel (minimum 50%) van de structuur en/of de bekleding is in prefab beton. Een omliggende verharding in prefab beton is een pluspunt. Het project moet afgewerkt zijn in de periode gedefinieerd in Artikel 8. Onder ‘afgewerkt’ verstaan we dat het project zich in een fase bevindt waarin de oorspronkelijke maquette en plannen duidelijk herkenbaar zijn.

De jury zal hierop letten:

Hoe dragen de prefab betonelementen bij tot de architecturale en technische realisatie van het gebouw? Wat is het architecturale belang van het gebouw? Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Hoe komen eigenschappen van prefab beton uitzonderlijk tot hun recht? Dit kan bijvoorbeeld gaan over efficiëntie, snelheid, duurzaamheid op de werf, technische uitvoering bij de montage of in de afgewerkte constructie, enz.

Palmares

JaarWinnaar
2022Antwerp Tower – Antwerpen
2021BNP Paribas Fortis – Warandeberg – Brussel
2019Huis van Lorreinen – Mechelen
2018Turnova Toren – Turnhout
2017Woods – Leuven
2016Foodmet – Brussel
2015Passieve Kinder- en jongerencampus Hardenvoort – Antwerpen
2014Bedrijfsgebouw Enjoy Concrete – Veurne
2013AZ Groeninge – Dragende gevelelementen – Kortrijk
2012Kantoor B7 in Accent Business Park – Roeselare