Precast in Infrastructure

Precast in Infrastructure

De categorie Precast in Infrastructure richt zich op infrastructuurprojecten waarin prefab beton (op een belangrijke manier) gebruikt werd. Voor deze categorie worden ondergrondse projecten in aanmerking genomen. Het betreft bijvoorbeeld: rioleringswerken, elementen voor de stockage en/of behandeling van water, grondkering… In deze categorie zijn het ontwerp en de functionele aspecten doorslaggevend.

Het gaat over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? In welke mate biedt prefab beton een oplossing voor technische of maatschappelijke problemen? Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Biedt het project een toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid, milieu, gebruik, werfduur, veiligheid, efficiëntie, maatschappelijke uitdagingen …?

Palmares

JaarWinnaar
2023Ondergronds Speelnest – Het Zwin Natuurpark
2022Vleermuizenhotel – Schoten
2021Sanering Slijperstraat – Staden
2019Herinrichting Zilverberkstraat – Leeuwerikstraat – Turnhout
2018Zwevende dekplaat – Ooike
2017Digue – Givet
2016Toegangesbrug tot het CHC – Luik
2015Centre Aquatique – Marcinelle
2014Radartoren – Oostende
2013VelH2O.net (uitspreken als [vélonεt])
2012Gescheiden rioleringsproject met waterdoorlatende betonbuizen – Antwerpen