Precast in Landscape

Precast in Landscape

De categorie Precast in Landscape betreft bovengrondse, zichtbare projecten bestemd voor de inrichting van de private of publieke ruimte. Deze projecten moeten voor een groot deel gebruik maken van prefab betonelementen. Onder deze categorie valt alle infrastructuur met een zichtbare link met het landschap. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inrichting van een plaats (privé of publiek), wegverhardingen, tegels, banken, parken, tuinen (privé of publiek) … In deze categorie zijn de esthetische en functionele aspecten overwegend.

Het gaat over een uitgevoerd project.  Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? Bijvoorbeeld: werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer? Hoe draagt prefab beton bij tot het realiseren van de doelstellingen van de bouwpartners? Heeft de ingerichte of bebouwde ruimte een toegevoegde waarde dankzij dit project? Dit zowel op esthetisch vlak als op het vlak van toegankelijkheid, duurzaamheid of mobiliteit.

Palmares

JaarWinnaar
2023Le Pont des Trous – Doornik
2022Cityriver – Oostende
2021Skate Park – Genk
2019De Motten – Tongeren
2018Landschapspark Werchter
2017Speelplaats Sint-Leo Hemelsdaele (SLHD) – Brugge