FEBE Elements Awards 2023
Genomineerde projecten in de categorie Precast in Infrastructure

Genomineerde projecten in de categorie Precast in Infrastructure

Mur de berge – Fraipont

Dankzij de eenvoudige installatie kon met het Redi Rock by Prefer-blok in minder dan 2 maanden een bank worden herbouwd die door het slechte weer was afgebroken. Dankzij het unieke uiterlijk past de nieuwe muur perfect bij de omliggende natuurstenen gebouwen. Dankzij de grote modulariteit van deze blokken was het mogelijk om een diensttrap in het project te integreren. Dankzij het robuuste ontwerp is de muur uitzonderlijk duurzaam.

Aannemer: Roger Ghelen sa
Studiebureau: Arcadis
Opdrachtgever: SPW Landbouw – Natuurlijke Hulpbronnen – Milieu
Betonnen elementen: Prefer sa

Ondergrondse speelnest – Het Zwin

Het project werd gebouwd in beton ter vervanging van een vorige houten installatie, die als gevaarlijk werd beschouwd omdat het hout aan het rotten was. Er werd voor prefab beton gekozen omdat het in een natuurgebied onmogelijk was om een betonpomp ter plaatse te krijgen om het beton te storten (minder geluidsoverlast). Er werd gekozen voor prefabbeton vanwege de snellere doorlooptijd ter plaatse (het werk moest worden uitgevoerd tijdens een minder drukke toeristische periode en vóór het broedseizoen).

Architect: Provincie West-Vlaanderen
Aannemer: Grondwerken Kris Witdouck – Tuinaanleg Pol Vande Kerckhove
Studiebureau: Provincie West-Vlaanderen
Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen
Fabrikanten van betonelementen: O Beton nv – Lithobeton nv – CBS Beton nv

Luchthaven – Deurne

Dit project omvat de volledige renovatie van de start- en landingsbaan van de luchthaven van Deurne op zeer korte tijd. Dit was de opportuniteit om niet enkel de bedding en de asfalt te vernieuwen maar ook een nieuwe riolering en afwatering te voorzien. Er werd een regenwaterafvoer uit verholen goten en riolering gecreëerd met prefab betonproducten van Tubobel Aqua om het regenwater naar een bufferbekken te leiden. Zo wordt het regenwater niet langer in de riolering geloosd, maar wordt het vertraagd afgevoerd naar het Boekenbergpark. Hiervoor werden maar liefst 4,5km riolering en 3km verholen goten verwerkt. Dit project was een grote uitdaging qua time management en is enkel kunnen slagen door de prachtige samenwerking tussen alle partijen (producenten, aannemers,…). De luchthaven van Deurne heeft namelijk maar 1 start – en landingsbaan en diende aldus zo snel als mogelijk terug in dienst genomen te worden.

Aannemer: Willemen Infra
Opdrachtgever: Willemen Infra
Fabrikant van betonelementen: Tubobel nv