Categorieën

Precast in Buildings

De categorie Precast in Buildings betreft projecten met betrekking tot gebouwen. De volgende criteria worden gehanteerd:

Het gebouw moet uit prefabbeton opgetrokken zijn. Een groot deel (minimum 50%) van de structuur en/of de bekleding is in prefabbeton. Een omliggende verharding in prefab beton is een pluspunt. Het project moet afgewerkt zijn in de periode gedefinieerd in Artikel 8. Onder ‘afgewerkt’ dient te worden verstaan dat het project herkenbaar is vanuit de maquette en de oorspronkelijke plannen.

De jury zal hierop letten:

Hoe dragend de prefab betonelementen bij tot de architecturale en technische realisatie van het gebouw? Wat is het architecturale belang van het gebouw? Hoe komen eigenschappen van prefabbeton uitzonderlijk tot hun recht? Dit kan bijvoorbeeld gaan over efficiëntie, snelheid, duurzaamheid op de werf, technische performantie bij de montage of in de afgewerkte constructie.

Precast in Structures

De categorie Precast in Structures betreft bouwprojecten die ten dienste staan van de samenleving. Het kan gaan over: een stadium, een brug, een watertoren, masten, een radartoren, elektrische cabines, een gebouw, waarvan de conceptuele en functionele aspecten dominerend zijn.

Het moet gaan over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden. De bouw moet uitgevoerd zijn met prefab betonelementen.

De jury zal hierop letten:

Biedt het project een toegevoegde waarde aan de gebruikers? Dit kan zowel op esthetisch, functioneel als technisch vlak. Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? Bijvoorbeeld werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer?

Precast in Landscape

De categorie Precast in Landscape betreft « bovengrondse, zichtbare » projecten bestemd voor infrastructuur en inrichting van de publieke ruimte. Deze projecten moeten voor een groot deel gebruik maken van prefab betonelementen. In deze categorie wordt infrastructuur verstaan als elke zichtbare inrichting gelinkt met het landschap. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inrichting van een plaats (privé of publiek), wegverhardingen, tegels, banken, parken, tuinen (privé of publiek) … In deze categorie zijn de esthetische en functionele aspecten overwegend. Het moet gaan over een uitgevoerd project.  Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefabbeton? Bijvoorbeeld: werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer?

Heeft de ingerichte of gebouwde ruimte een toegevoegde waarde dankzij het project in prefabbeton? Dit zowel op esthetisch vlak als op het vlak van de toegankelijkheid, de duurzaamheid of de mobiliteit.

Precast in Infrastructure

De categorie Precast in Infrastructure richt zich tot infrastructuurprojecten waarin prefabbeton (op een belangrijke manier) gebruikt werd. Voor deze categorie wordt onder infrastructuur verstaan: voor de samenleving belangrijke ondergrondse projecten. Het betreft bij voorbeeld: werkzaamheden m.b.t. rioleringen, stockage en of behandeling van water, grondkering… In deze categorie zijn het ontwerp en de functionele aspecten doorslaggevend.

Het moet gaan over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefabbeton? In welke mate biedt prefab beton een oplossing voor technische problemen?

Biedt het project een toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid, milieu, gebruik, werfduur, veiligheid, efficiëntie…?

Outstanding Precast: Inventivity

Deze categorie bekroont elke editie projecten in een specifiek domein. In 2021 focust de categorie Outstanding Precast zich op inventiviteit.

Met “Inventiviteit” bedoelen wij dat het project uitblinkt op het vlak van creativiteit, originaliteit, vernuft en/of fantasie. Inventiviteit kan zich uiten op het niveau van het gebouw alsook in de aanwending van de gebruikte materialen en de gekozen technieken.

Prefab beton biedt de ontwerper de mogelijkheid om op inventieve wijze constructies te realiseren die een antwoord bieden op hedendaagse vraagstukken.

De jury zal hierop letten:

In hoeverre is het project als inventief te beschouwen? In welke mate dragen prefab betonelementen bij tot deze inventiviteit? Worden de elementen op inventieve wijze aangewend? Hoe uit die inventiviteit zich?
Is het project buitengewoon? Kan de prefab betonsector het “gebruiken” om het inventieve imago van de sector te ondersteunen?