#fea13 – Palmares

Precast in Buildings

De award en de nominaties zijn bedoeld voor gebouwen die gedeeltelijk of volledig zijn opgetrokken in prefab beton of die gebruik maken van een significant aandeel prefab betonelementen. De jury zocht in deze categorie een evenwicht naar de manier waarop prefab beton werd ingezet, en de technische en architecturale verdienste van het project.

Winnaar – AZ Groeninge – Dragende gevelelementen

Architect:  Baumschlager-Erbele / OSAR Architecten
Prefab producten: Prefadim
Aannemer: THV Jan De Nul –CEI-De Meyer
Studiebureau: Ingenieursbureau Jan Van Aelst BVBA
Bouwheer: AZ Groeninge

De buitengevel van het ziekenhuisgebouw in Kortrijk. Die bestaat uit geprefabriceerde betonelementen in glad, wit architectonisch beton De elementen zijn verdiepingshoog en zorgen ook voor de stabiliteit van het gebouw. Er werden 813 gevelelementen geproduceerd van 16 ton per stuk,  en 231 dakranden.

Prefab beton demonstreert zijn volledige kunnen met dit gevelproject. Dat wordt onder meer zichtbaar in het groot aantal verschillende gevelelementen. De juryleden hebben lof voor het ingewerkte afwatersysteem, een ingenieuze constructie van druipranden en goten, die belet dat het water langs de gevel afloopt. Dit systeem is des te ingenieuzer omdat de verticale gevelelementen geschrankt zijn opgesteld. De gevel is dragend, maar met een uitgekiend ontwerp. Een extra reden om de award toe te kennen was het feit dat beton het beeldbepalende product is voor het ziekenhuis. Zowel architecturaal als naar betontechnologie is dit een project van uitzonderlijke kwaliteit.

Nominatie – Basisschool ’t Egeltje in Mol

Architect: Cuypers & Q architecten bvba
Prefab producten: Juma Beton, Verheyen nv, Echo nv Houthalen, OMG prefab beton
Aannemer: Swinnen nv
Studiebureau stabiliteit: UTIL cvba
Bouwheer: GO! gemeenschapsonderwijs

Basisschool ’t Egeltje te Mol is een onderzoek naar een typologie van een schoolgebouwen in prefab. Het ontwerp voorziet een intelligent en duurzaam bouwsysteem met vaste maten waarmee snel en eenvoudig kan gebouwd worden.

Omwille van het feit dat de ontwerpers van bij het begin in prefab beton dachten, en er naar streefden om het puur functionele te overstijgen om  een esthetisch verantwoord schoolgebouw neer te zetten. De jury heeft waardering voor de structuur, die zowel in maatvoering als in verbinding rank en fijn is gehouden. Het ontwerp heeft het potentieel om een ‘mainstream’ oplossing te worden voor verdere scholenbouw.

Nominatie – Wall house – Maison Muraille

Architect: AND’ROL architects
Prefab producten: Collinet grès + Béton, Remacle (écarteurs pour meuble cuisine + couvre murs)
Aannemer: M.A. Construct

Prelateien werden uit hun gewone context van een puur structurele toepassing gehaald en geënsceneerd als nieuwe ‘gevelsteen’. De betonnen prelateien refereren aan de oude breukstenen vestingmuren in de buurt. Het reliëf van de uitpuilende voegmortel versterkt het ruwe karakter. Binnen is alles eenvoudig gehouden; de onafgewerkte voorgespannen betonwelfsels, de gepolijste betonnen vloeren en de betonnen bar verwijzen naar het concept van de omheiningsmuur.

Omwille van de heel atypische toepassing van beton. De gevel krijgt zijn krachtige expressie vooral door de ruw opgebrachte mortel, die juist maximaal tot uiting komt dankzij de neutrale ‘strips’ die de prelateien zijn. Een esthetisch geslaagd project, goed geïntegreerd in de omgeving en een mooi staaltje van ‘out of the box-denken’ met prefab beton.

Precast in Infrastructure

Infrastructurele projecten – wegeniswerken, bruggen, aanleg van pleinen, waterbeheer …. – die gedeeltelijk of volledig zijn opgetrokken in prefab beton. In deze categorie werden het minst projecten ingediend. De jury is enthousiast over een aantal infrastructuurprojecten in ontwikkeling. Ze hoopt met de nominaties om de verdere ontwikkeling te kunnen stimuleren.

Winnaar VelH2O.net (uitspreken als [vélonεt])

Architect: Architect Maes Luc bvba ad2m
Extra partnerbedrijven: KHBO afdeling bouwkunde en Innovatiecentrum West-Vlaanderen

VelH2O.net, uitspreken als [vélonεt], bundelt de problematiek van slechte fietspaden met twee andere uitdagingen. Ten eerste: de behoefte aan een slim netwerk van nutsleidingen dat niet elke keer moet worden opgebroken, ten tweede: de buffering, de infiltratie of de trage afvoer van regenwater (RWA) en het daarmee gerelateerde overstromingsrisico. Het systeem is volledig opgebouwd uit prefab betonelementen.

De problematiek van nutsleidingen en kabels is heel actueel. Als product  in ontwikkeling is het een vernieuwend en waardevol.Het is ook een lovenswaardig dat er innovatievoorstellen zijn die niet vanuit de prefab sector zelf komen, maar wel gebruik maken van betonelementen. Het product verdient verdere onderzoek en ontwikkeling. De jury kent dit project de award van infrastructuur toe, omwille van het out of the box-denken. Er spreekt de hoop uit dat VelH2O.net verder kan worden uitgewerkt, onder de vorm van verder onderzoek of gelijkaardige innoverende projecten.

Nominatie – VBIONEN

Prefabrikant & architect: Vanbockrijck

Een nieuw en net ontwikkeld product: een keermuur met ingestorte flexankers (ook door het bedrijf ontwikkeld) waaraan schansnetten bevestigd worden. De ruimte wordt dan opgevuld met een vulling naar keuze.

Het is lovenswaardig dat er innovatieve producten op de markt komen die gebruik maken van prefab beton. Hoewel het prefabelement zelf niet onmiddellijk vernieuwend is – de muur maakt gebruik van een klassiek L-wand – heeft dit project het potentieel om beton terug aantrekkelijk te maken op de infrastructuurmarkt.

Nominatie – Ontwerp van dragers voor hoogspanningsmasten in hoog sterktebeton

Prefabrikant, studiebureau & bouwpromotor: Ets Ronveaux sa
Bouwheer: Elia

Een ontwerp van dragers voor hoogspanningsmasten (110 kV). De masten bestaan uit geprefabriceerde en op de werf geassembleerde elementen. De palen van 50 m hoog zijn een alternatief voor de stalen masten in het landschap. Een ontwerp- en onderzoeksfase van anderhalf jaar  leidde tot de ontwikkeling van dragers met een maximale bovengrondse hoogte van 50 m en weerstandmoment in de voet van 400 W.

Omwille van het belang van onderzoek en ontwikkeling. De jury vindt het een aantrekkelijk product. Vanwege zijn slankheid kan het wellicht op een esthetisch meer verantwoorde manier in het landschap worden geïntegreerd dan de huidige stalen variant van hoogspanningsmasten, al zal de reële toepassing dit moeten uitwijzen. De jury ziet vooral een ‘ongoing project’. Met de nominatie wil de jury verder onderzoek aanmoedigen, om hopelijk deze esthetisch verantwoorde pylonen op termijn daadwerkelijk terug te vinden in het landschap

Outstanding Precast

Winnaar – ‘Ieder zijn huis’ te Evere

Bouwheer: Beliris FOD Mobiliteit en Vervoer
Origin Architect & Engineering: architectuur & stabiliteit
Prefab panelen: Decomo nv

Renovatie van de woontoren van modern architect Willy Van Der Meeren (1923-2002). In  1959 belichaamde de toren het moderne wonen, anno 2013 voldoet het gebouw niet meer aan de normen. De totaalrenovatie omvat ook een vernieuwing van de gevel.

Het project bewijst dat een hertaling van een modernistisch gebouw naar vandaag perfect mogelijk is. Dit is een uitstekende case voor toekomstige renovaties van moderne gebouwen. De jury was onder de indruk van de technische complexiteit van de gevelpanelen. Er werd maximaal ingezet om de architecturale kwaliteiten van het gebouw te bewaren, en dat dankzij een aantal ingenieuze technische oplossingen.

Nominatie –  Dakelement en volledige systeem PAMAFLEX

Prefab elementen : Alpha beton

Een concept voor passiefwoningen met kant-en-klare elementen, van kelder tot dak.

Een innovatief concept van vooraf ingelegde latten, waaraan de gevelbekleding op de werf wordt opgehangen, zorgt voor een volledig koudebrugvrij systeem. Volgens de jury is het materiaal beton hier helemaal op zijn plaats wegens zijn massa en inertie. Het beton werkt uitstekend complementair met de isolatie. Het systeem in het algemeen krijgt een nominatie. Toch heeft de jury in het bijzonder respect voor het dakelement, dat zeer efficiënt ontwikkeld is, zuinig in materiaalverbruik en toch zeer complex opgebouwd aan het steunpunt.