FEBE Elements Awards 2023
Precast in Landscape Award gaat naar Le Pont des Trous

Precast in Landscape Award gaat naar Le Pont des Trous

Doornik

In het kader van het Europese TEN-T project Seine-Escaut-Est, gericht op duurzaam goederenvervoer via binnenvaart, werd de historische ‘Pont des Trous’ in Doornik gemoderniseerd. Het project omvatte een complexe verbreding van de Schelde en een herconfiguratie van de brug. Een uitdaging, de brug behoort immers tot ons historische erfgoed.

De keuze voor prefab beton bleek cruciaal voor het succes van het project. Participatieve workshops met lokale bewoners resulteerden in plannen voor toegankelijke kades.

Geprefabriceerde betonnen elementen boden een kostenefficiënte en snelle oplossing. 1.112 prefab elementen vormen de kades om tot levendige ontmoetingsplekken. Deze elementen werden gebruikt voor trappen, verlaagde kades en promenades, die perfect integreren met de historische omgeving. De betonnen tribune-elementen, met een lichtere kleur, vormen een elegante aanvulling op de Pont des Trous, waardoor de hele site een visueel harmonieus geheel wordt.

Dankzij de keuze voor prefab beton kreeg de historische site een nieuwe dynamiek. De kades, nu toegankelijk en aantrekkelijk voor het publiek, bieden ruimte voor verschillende activiteiten en dragen bij aan een verbeterde leefomgeving in de stad. Het project Pont des Trous illustreert op indrukwekkende wijze hoe prefab beton een essentiële rol kan spelen bij het behoud van erfgoed, terwijl het tegelijkertijd moderne functionaliteit en esthetiek toevoegt aan historische locaties.

Architect: Bureau Greisch sa – ANMA Architectes Urbanistes [FR]
Aannemer: Galère sa
Studiebureau: Bureau Greisch sa
Opdrachtgever: SPW – Mobilité & Infrastructures
Prefab beton: Ebema nv
Andere partner: Ville de Tournai

Dit project heeft een zeer innovatieve aanpak van een klassiek probleem: een oeverversterking naast een rivier. Het samenkomen van de geschiedenis en het heden op een zeer serene manier, typeert dit project. De lijnvormigheid van de prefabelementen verlengt de rivier en accentueert de brug.
 
Het gebruik van prefab beton biedt de mogelijkheid om deze zeer strakke lijnvorming tot in de details aan te houden. 

Naast de lineariteit is er de perfecte inpassing van de hellingen en de creatie van extra beleving.

de jury